Profil systemowy 045 045 T10 C

Przekrój poprzeczny
Profil systemowy 045 045 T10 C
45 x 45 C

Dane podstawowe

H = 45,00 mm
W = 45,00 mm
Q = 2,04 kg/m
A = 765,83 mm2

Dane wytrzymałościowe

Wx = 6,26 cm3
Wy = 6,26 cm3
Ix = 14,08 cm4
Iy = 14,08 cm4

Cena profilu

Cena NETTO = 23,43 EUR / mb
Cena BRUTTO = 28,82 EUR / mb
Stawka VAT = 23%

Dane katalogowe

Indeks produktowy
PRO-SYS-045045T10-C
Indeks producenta
164545
Indeks skrócony
045 045 T10 C
Typoszereg