Profil systemowy 045 045 T10 O

Przekrój poprzeczny
Profil systemowy 045 045 T10 O
45 x 45 O

Dane podstawowe

H = 45,00 mm
W = 45,00 mm
Q = 2,25 kg/m
A = 831,55 mm2

Dane wytrzymałościowe

Wx = 7,07 cm3
Wy = 7,07 cm3
Ix = 15,90 cm4
Iy = 15,90 cm4

Cena profilu

Cena NETTO = 25,75 EUR / mb
Cena BRUTTO = 31,67 EUR / mb
Stawka VAT = 23%

Dane katalogowe

Indeks produktowy
PRO-SYS-045045T10-O
Indeks producenta
164504
Indeks skrócony
045 045 T10 O
Typoszereg