Profil systemowy 080 080 U8 L

Przekrój poprzeczny
Profil systemowy 080 080 U8 L
80 x 80 L

Dane podstawowe

H = 80,00 mm
W = 80,00 mm
Q = 4,90 kg/m
A = 1823,57 mm2

Dane wytrzymałościowe

Wx = 128,16 cm3
Wy = 128,16 cm3
Ix = 128,16 cm4
Iy = 128,16 cm4

Cena profilu

Cena NETTO = 58,00 EUR / mb
Cena BRUTTO = 71,34 EUR / mb
Stawka VAT = 23%

Dane katalogowe

Indeks produktowy
PRO-SYS-080080U08-L
Indeks producenta
108080L
Indeks skrócony
080 080 U08 L
Typoszereg