Profil systemowy 30x60 z rowkiem 6

Przekrój poprzeczny
Profil systemowy 30x60 z rowkiem 6
30 x 60

Dane podstawowe

H = 60,00 mm
W = 30,00 mm
Q = 1,60 kg/m
A = 633,72 mm2

Dane wytrzymałościowe

Wx = 3,78 cm3
Wy = 7,06 cm3
Ix = 5,59 cm4
Iy = 21,19 cm4

Cena profilu

Cena NETTO = 20,49 EUR / mb
Cena BRUTTO = 25,20 EUR / mb
Stawka VAT = 23%

Dane katalogowe

Indeks produktowy
PRO-SYS-030060A06
Indeks producenta
103060
Indeks skrócony
030 060 A06
Typoszereg