Profil systemowy 80x120 z rowkiem 8

Profil 8 80x120

Systemowy profil aluminiowy o wymiarach 80x120 mm z rowkiem 8 mm.

Przekrój poprzeczny
Profil systemowy 80x120 | Rowek 8
80 x 120 C

Dane podstawowe

H = 120,00 mm
W = 80,00 mm
Q = 9,19 kg/m
A = 3353,40 mm2

Dane wytrzymałościowe

Wx = 59,74 cm3
Wy = 83,69 cm3
Ix = 238,95 cm4
Iy = 502,16 cm4

Cena profilu

Cena NETTO = 105,15 EUR / mb
Cena BRUTTO = 129,33 EUR / mb
Stawka VAT = 23%

Dane katalogowe

Indeks produktowy
PRO-SYS-080120U08-C
Indeks producenta
108012
Indeks skrócony
080 120 U08 C
Typoszereg